Breaking News

Persoanele care amenință sau agresează profesorii riscă să ajungă la închisoare

profesor-elevi-0

După 25 de ani, profesorii vor scăpa, în sfârșit, de umilințele la care au fost supuse sistematic atât din partea elevilor, cât și din partea părinților. Cadrele didactice ar putea primi statutul unei autorităţi publice, astfel încât persoanele care vor ameninţa sau agresa profesori să primească pedepse mai aspre.

„Personalul din educație trebuie să beneficieze de respect și considerație față de persoana sa și față de profesie din partea beneficiarilor primari, secundari și terțiari ai educației, pre­cum și din partea celorlalte cadre didactice, de un climat de ordine, disciplină și respect în timpul desfășurării actului educațional în contexte formale, nonformale și informale, de autoritatea de a lua decizii oportune, care să îi permită să mențină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învățare-evaluare, dar și pe parcursul desfășurării de activități extrașcolare, de susținerea părinților sau reprezentanților legali ai beneficiarilor primari ai educației în realizarea actului educațional, de dreptul de a aplica sancțiuni disci­plinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de orga­nizare și funcționare al unității de învățământ, de protecție juridică adecvată pentru îndeplinirea sarcinilor, de sprijin și implicare din partea autorităților, inclusiv a celor care au atribuții în domeniul învățământului, pentru asigurarea tratamentului, considerației și res­pec­tului cuvenit funcției, în raport cu importanța socială și sarcinile specifice, de campaniile desfășurate la nivel național și local de către autoritățile administrației publice, pentru creșterea considerației și prestigiului social”, potrivit unui comunicat al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.

Aceste măsuri sunt prevăzute într-un proiect de lege adoptat de Camera Deputaţilor.

Prin proiectul de act normativ, se doreşte instituirea unei protecţii sporite cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aflate în timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, o protecţie similară funcţiilor de autoritate publică.

Astfel, persoanele care vor ameninţa, lovi sau săvârşi alte acte de violenţă împotriva cadrelor didactice vor primi o pedeapsă majorată cu o treime faţă de pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune.
În prezent, fapta de a ameninţa o persoană, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepseşte, în conformitate cu prevederile din Codul penal, cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă, iar infracţiunea de lovire sau alte violenţe cauzatoare de suferinţe fizice aduce o pedeapsă cu închisoarea de la trei luni la doi ani sau aplicarea unei amenzi. Pe viitor, o astfel de infracţiune comisă împotriva unui profesor aflat în timpul sau în legătura cu exercitarea profesiei va putea fi pedepsită şi cu trei ani de închisoare.

Conform noilor reglementări, vătămarea corporală împotriva cadrelor didactice va fi pedepsită cu până la opt ani şi şase luni de închisoare, faţă de maximul de şapte stabilit în prezent de Codul penal pentru o astfel de infracţiune, iar dacă lovirile sau vătămările corporale îndreptate împotriva unui profesor vor avea ca urmare moartea acestuia, pedepsele vor putea ajunge şi la 16 ani de închisoare.

IMPORTANT! Pedepsele aplicate vor fi majorate şi dacă infracţiunile prezentate vor viza un membru de familie al profesorului.

Propunerea legislativă adoptată de Camera Deputaţilor stabileşte că directorii unităţilor de învăţământ, precum şi alte persoane din conducerea şcolilor vor fi obligate să sesiseze imediat organul de urmărire penală şi să ia măsuri ca urmele infracţiunii ori corpurile delicte să nu dispară atunci când vor lua cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni îndreptate împotriva unui cadru didactic.

Iniţiatorii proiectului de lege susțin că respectul pe care elevii şi părinţii îl acordă în prezent profesorilor este din ce în ce mai scăzut, existând numeroase cazuri în care dascălii sunt agresaţi fizic sau verbal, iar unii dintre elevi chiar se laudă cu astfel de fapte.

Inițiativa legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de seviciu a trecut de deputaţi în luna mai şi mai are nevoie de votul decisiv al Senatului pentru a se aplica.

 

Loading...