Breaking News

Legea a fost adoptată! Salariile medicilor și ale profesorilor cresc din 1 ianuarie 2017

bani lei bancnote (2)

UPDATE 07.11. 2016 Deputaţii au adoptat, luni, pe amendamente, legea pentru aprobarea OUG 20/2016 care prevede ca salariile cadrelor medicale și ale profesorilor să crească cu 15% de la 1 ianuarie 2017.

Deputații au aprobat un amendament referitor la sistemul sanitar care prevede că, „începând cu 1 decembrie 2016, sporurile și alte drepturi salariale specifice activității se vor calcula prin raportare la salariul de bază”.

Un alt amendament adoptat prevede că, „începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învățământ existente în plată la data de 31 decembrie 2016 se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației și aprobate prin Hotărâre de Guvern, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a ordonanței”.

Totodată, angajaților din sistemul de asistență socială li se vor mări salariile în medie cu 15%, potrivit unui alt amendament adoptat.
Deputații Comisiei de muncă și buget au aprobat și un amendament prin care cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25 % față de nivelul acordat pentru luna august 2016. Salariile se vor majora efectiv începând cu 1 decembrie 2017.

Începând cu aceeași dată, salarizarea personalului din cadrul Caselor de Asigurări de Sănătate Județene, a Municipiului București și din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se stabilește de la nivelul de 85 % din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui CNAS. Stabilirea nivelului drepturilor salariale ale personalului menționat mai sus se aprobă prin ordin al președintelui CNAS, mai prevede amendamentul.

Amendamentele au fost adoptate în lipsa deputaților liberali care au părăsit ședința.

Update 01.11.2016, ora 15:00

Marți, deputații din Comisiile de Buget și de Muncă au continuat să voteze noi amendamente la Ordonanța 20/2016 referitoare la salarizarea din sectorul bugetar, multe dintre amendamente fiind anexate la cele votate deja luni seară, care prevăd includerea unor noi categorii de personal din Educație și Sănătate beneficiare de majorări sau sporuri salariale.

În sistemul gradațiilor de merit va fi inclus, alături de personalul didactic de predare, și personalul de predare și cercetare din universități, precum și cel auxiliar din învățământ și asimilat acestuia, în care este inclus și personalul din Bibliotecile Centrale Universitare, conform unui amendament propus Anton Hadăr, președinte Federația Națională Sindicală „Alma Mater”. Sursa de finanțare este „bugetul de stat”.

Loading...