SOCIAL

Cresc indemnizațiile sociale și pensiile în 2018. Noutățile anunțate de CNPP

bani subversiv.info

Anul 2018 a venit cu câteva noutăți importante pe care toți românii trebuie să le știe. 

Noutăţi introduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2018, potrivit CNPP:
I. Cotele de contribuţii de asigurări sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt următoarele:
    • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
    • 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
    • 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.
Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.
Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale .

Loading…

II. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:
     • 3.131 lei – 1 ianuarie – 5 ianuarie 2018;
     • 4.162 lei – începând cu data de 6 ianuarie 2018.
! Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii ianuarie 2018 este de 4.007 lei, calculată în funcţie de perioada de aplicabilitate în luna ianuarie a.c. ale celor 2 legi ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2017 şi 2018.
III. Nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale  aferente acestor venituri sunt de:
      • 1.096 lei/288 lei – 1 ianuarie – 5 ianuarie 2018;
      • 1.457 lei/364 lei – începând cu data de 6 ianuarie 2018.
! Pe cale de consecință, nivelul minim ale venitului lunar asigurat aferent lunii ianuarie 2018 este de 1.403 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale este de 351 lei, valori calculate în funcţie de perioada de aplicabilitate în luna ianuarie a.c. ale celor 2 legi ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2017 şi 2018.
IV. Valoarea punctului de pensie este de:
     • 1.000 lei – 1 ianuarie – 30 iunie 2018;
     • 1.100 lei – 1 iulie – 31 decembrie 2018.
V. Indicele de corecţie pentru anul 2018 este de 1,15.
VI. Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.
VII. Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
VIII. Cuantumul ajutorului de deces este de:
       1 ianuarie – 5 ianuarie 2018
       • 3.131 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
       • 1.566 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
       începând cu data de 6 ianuarie 2018
       • 4.162 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
       • 2.081 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
IX. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:
     • 520 lei – 1 ianuarie – 30 iunie 2018;
     • 640 lei – 1 iulie – 31 decembrie 2018.
X. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de  invaliditate este de:
    • 800 lei – 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018;
    • 880 lei – 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018.
Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
  – Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5/03.01.2018;
  – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  – alte prevederi legale aplicabile în anul 2018.

Loading...