Breaking News

Ajutor de căldură 2017. Poți depune cererea până pe 15 octombrie

somaj-lei-bani încălzirea locuinței

Românii cu venituri reduse pot să solicite anual, conform legislației în vigoare, ajutor financiar pentru încălzirea locuinței.

Ajutorul este acordat doar dacă aceștia îndeplinesc anumite condiții, iar cererea și actele doveditoare trebuie depuse la primărie până la mijlocul lunii octombrie.

Persoanele singure și familiile care nu-și permit plata integrală a cheltuielilor pentru încălzirea locuinței în timpul sezonului rece, pot solicita anual ajutorul de încălzire. Acesta poate acoperi parțial sau integral costurile de încălzire și este reglementat actualmente de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Pentru a putea obține ajutorul, veniturile celor care solicită ajutorul trebuie să fie sub anumite niveluri deja stabilite. În cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 786 de lei și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 1.082 de lei.
În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 615 lei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței poate fi solicitat anual până la data de 15 octombrie, acesta fiind termenul-limită de bază, potrivit OUG nr. 70/2011. Totuși, autoritățile acceptă și cererile depuse după această dată, în timpul sezonului rece, caz în care ajutorul se acordă fie începând cu luna depunerii cererii (dacă solicitarea se face până la data de 20 a lunii), fie începând cu luna următoare depunerii cererii (dacă solicitarea se face după data de 20 a lunii). Aici, important de precizat este că sezonul rece este reprezentat de perioada 1 noiembrie – 31 martie.

Ce trebuie să știți:

 • cererea și actele doveditoare trebuie depuse la primărie;
 • cererea trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere referitoare la componența familiei și veniturile acesteia și se depune la primăria localității de domiciliu;
 • ajutoarele sunt plătite de autorități direct furnizorilor, pentru energia termică în sistem centralizat, energia electrică și gazele naturale. Pentru cei care solicită lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, ajutorul se plătește o singură dată, până la 31 octombrie, însă există și varianta ca acesta să fie acordat direct în natură;
 • modelul cererii și declarației pe propria răspundere.

Totuși, pentru a putea stabili dreptul la ajutor, primarii pot cere atât acte doveditoare ce atestă componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, cât și acte doveditoare cu privire la locuință sau la bunurile deținute.

Dacă actele doveditoare prezentate de solicitanți ridică suspiciuni cu privire la acordarea ajutorului, primarul poate să decidă acordarea acestui drept în baza unei anchete sociale a serviciului public de asistență socială.

Riscați să nu primiți ajutorul dacă aveți următoarele bunuri:
 • bunuri imobile:
 • clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;
 • terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală;
 • bunuri mobile (care funcționează):
 • autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de zece ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • mai mult de un autoturism/o motocicletă cu o vechime mai mare de zece ani;
 • autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
 • utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;
 • depozite bancare: depozite bancare de peste 3.000 de lei;
 • terenuri/animale și/sau păsări: suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.

Așadar, este de ajuns ca un solicitant să dețină fie și doar unul dintre bunurile enumerate mai sus pentru a-i fi respinsă cererea de către primar. Totuși, excepție face situația în care o persoană singură sau o familie deține anumite bunuri din listă, dar acestea sunt închiriate, arendate sau concesionate altor indivizi, potrivit avocatnet.ro.

Loading...