Punctul de pensie a crescut! Cum verificați câți bani trebuie să primiți din februarie 2017

Din 1 ianuarie 2017, valoarea punctului de pensie a fost majorată de la 871,7 lei până la 917,5 lei. Așadar, în conformitate cu metodologia prevăzută de Legea pensiilor, valoarea punctului de pensie a crescut cu 5,25%.

Noi vă arătăm cum să vă calculați singuri pensia.

Calculul pensiei se face cu ajutorul „punctului de pensie” şi a „punctajului” fiecărui contribuabil. „Punctul de pen­sie” e o valoare ce variază în func­ţie de deciziile guvernului. Acesta se în­mulţeşte cu „punctajul” fiecărui pen­sionar şi rezultă „valoarea pensiei”.

Se calculează mai întâi punctajul lunar al contribuabilului, din prima zi de activitate până în ultima, pe fiecare lună din fiecare an, deoarece, pentru determinarea pensiei se ia în calcul întreaga activitate.

Punctajul lunar rezultă din împărţirea venitului lunar la salariul mediu brut pe economie din anul res­pec­tiv. După determinarea acestuia se cal­culează un „punctaj anual”, prin adu­na­rea punctajelor lunare din anul res­pectiv şi împărţirea sumei la 12. Aşa se procedează pentru fiecare an de activitate, apoi toate aceste „punctaje anuale” se adună. Suma se împarte la „stagiul complet de cotizare”, adică la vechimea totală a contribuabilului.
Rezultă astfel „punctajul mediu anual” al fiecărui pensionar, adică acel număr de puncte (în cele mai multe cazuri, cu câteva zecimale) pe care fiecare a reuşit să-l acumuleze de-a lungul carierei. Nu se iau în considerare veniturile neimpozabile, rezultate din diverse convenţii cu angajatorii. La calculul pensiei de stat contează doar salariul câştigat şi sporurile permanente pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale.

Valoarea pensiei rezultă prin în­mul­ţi­rea „punctajului” cu „punctul de pensie”. „Punctajul” rămâne mereu acelaşi, este constant. Se poate modifica numai dacă pensionarul aduce acte în plus la dosarul deja existent, iar modificările se fac doar în favoarea pensionarului. „Punc­tul de pensie” este variabil. Prin majorarea punctului de pensie se majorează, automat, şi valoarea pensiilor.

Valoarea pensiei este în permanentă schimbare, deoarece este un raport continuu între veniturile câştigate de o persoană şi salariul mediu brut pe eco­no­mie din fiecare perioadă. Cu cât salariul mediu brut e mai mare, „punctul de pen­sie” creşte.

Puteți verifica online stagiul de cotizare la pensii, cât și condițiile pentru pensionare

Casa Națională de Pensii Publice, pe site-ul www.cnpp.ro, a pus la dispoziția beneficiarilor o aplicație prin care orice persoană poate obține informații cu privire la data îndeplinirii condițiilor de pensionare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *