salarii lei diferențele salariale

Ordonanța privind salarizarea bugetarilor, aprobată. Ce salarii vor avea profesorii

Ordonanța privind salarizarea bugetarilor a fost aprobată, miercuri, de Guvern, ministrul Muncii afirmând că nu pot fi rezolvate toate problemele, ci doar așezate anumite grile salariale în sănătate și educație.

Un profesor va câştiga între 1.896 şi 3.608 lei, în funcţie de specializare, grad şi vechime. Sunt noile salarii propuse de Guvern pentru angajaţii din Educaţie. Ordonanţa a fost discutată în şedinţa Executivului de astăzi.

În cea mai nouă formă a documentului pregătit de Guvern, un profesor din învăţământul preuniversitar va câştiga între 1.900 şi 3.600 de lei. Schema propusă de guvern ţine cont de vechimea în muncă, dar şi de gradul didactic.

Învăţătorii şi educatoarele cu vechime între 6 şi 10 ani vor avea salarii între 1.800 şi 2.000 de lei. Cei care au 30-35 de ani experienţă pot ajunge la un salariu de 2.650 de lei pe lună.

În cazul profesorilor şi învăţătorilor debutanţi, cu studii medii, salariile propuse pornesc de la 1.495 de lei şi pot ajunge la cel mult 1.862 de lei.

Mult mai mari sunt salariile în sistemul de învăţământ superior. Un profesor universitar cu 10 ani de experienţă poate câştiga, la final de lună, aproape 3.500 de lei. Leafa este dublă pentru cei care au acumulat peste 40 de ani în sistem.

Un nivel similar este trecut şi în dreptul celor cu funcţii de conducere. Salariul unui decan variază între 6.500 şi 7.660 de lei, în vreme ce un rector poate câştiga şi aproape 9.000 de lei pe lună.

Salarii profesori grad didactic I, învăţământ preuniversitar

grad 0, vechime 1-6 ani: 1.896 lei

grad 5, vechime peste 40 de ani: 3.608 lei

Salarii învăţători grad didactic I

vechime 6-10 ani: 1.808-1.995 lei

vechime 30-35 ani: 2.649 lei

Salarii debutanţi, studii medii

vechime de până la 1 an: 1.495 – 1.862 lei

Salarii profesori universitari

vechime 6-10 ani: 2.991-3.465 lei

vechime peste 40 de ani: 6.935 lei

Salarii funcţii de conducere, învăţământul superior

decan: 6.474 – 7.662 lei

rector: 7.662 – 8.819 lei

OUG privind salarizarea prevede corectarea pe orizontală și verticală a structurii salariale în Sănătate, rezolvarea disfuncţionalităţilor de încadrare pentru toate familiile ocupaţionale, creşterea echităţii salariale în administraţia publică centrală şi introducerea de bonusuri de performanţă pentru Sănătate şi Educaţie.

Cheltuiala bugetară pe care o presupune aplicarea noilor măsuri în 2016 este estimată la 873 milioane lei, iar pentru 2017, la 2,6 miliarde lei.
Modificările introduse prin actul normativ adoptat astăzi de Guvern au în vedere, în principal, următoarele aspecte:

I. Reducerea disfuncționalităților de încadrare în sistemul public, prin: 

 • Eliminarea inechităților de salarizare pentru funcții egale și muncă egală în cadrul aceleiași unități. Acest lucru se va face prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul instituţiei publice, autorităţii publice, unităţii  pentru toate familiile ocupaționale, în limita alocărilor bugetare;
 • În cazul personalului din aparatul propriu al ministerelor, eliminarea  diferențelor de salarizare se va face prin acordarea a 70% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului. În situația în care salariile de bază calculate la nivelul a 70% din nivelul de salarizare de la Secretariatul General al Guvernului sunt mai mici, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.
 • Eliminarea diferențelor de salarizare provenite din neacordarea soldei de merit, ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 330/2009 şi a O.U.G. nr. 1/2010, pentru familia ocupațională Apărare, ordine publică și siguranță națională. Astfel, pentru  personalul militar, poliţişti din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu au fost cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind aceste sume compensatorii. Aceste drepturi salariale se vor acorda în două etape: 50% din acestea începând cu luna august 2016 şi 50% începând cu luna august 2017.
 • Reglementarea situaţiei pentru personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, prin acordarea unei sume compensatorii aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă la celelalte categorii de personal din instituţia, autoritatea publică, unitatea/unitatea similară.

II. Restructurarea completă a sistemului de salarizare  din sănătate, începând cu luna august 2016,  prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităților existente;

 • Stabilirea unei creșteri suplimentare de aproximativ 10% față de restul funcțiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creșterii atractivității carierei în sistemul public de sănătate. De exemplu, salariul de încadrare al unui medic din unități clinice va fi între 2.364 de lei și 2.944 de lei, în funcție de vechime, iar al unui asistent medical între 1960 lei și 2441 lei, în raport de vechimea în muncă. Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanță sau primiri urgențe va fi între 4.371 lei și 5443 lei. Cuantumul salariilor diferă în funcție de specializare, grad și vechime și este completat cu diferite sporuri.
 • În situația în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare sunt mai mici decât acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.
 • Stabilirea tranșelor de vechime în muncă în concordanță cu prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  Se elimină inechitățile salariale pentru toți cei aproximativ 163.000 de angajați din sistemul de sănătate.
 • Cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat  este stabilit la nivelul de 4.749 lei
 • Se reglemententează situaţia gărzilor efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază.  Acestea se vor desfășura în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă; personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.

III. Restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna august 2016, prin:

 • Stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităților existente; De exemplu, pentru un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime între 1-6 ani, salariul de bază va fi între 1.896 și 2.361 lei, iar pentru un profesor debutant salariul va fi între 1.700 și 2.117 lei. Pentru un profesor universitar cu vechime în învățământ între 6-10 ani, salariul de  bază va fi între 2.991-3.465 lei, va crește gradual, în funcție de vechime, ajungând, în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime la 6.935 de lei.
 • Stabilirea unei creșteri suplimentare de aproximativ 10% față de restul funcțiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creșterii atractivității carierei în sistemul de învăţământ;
 • În situația în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare mai sunt mici sau egale decât acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016;
 • În situaţia în care salariul brut determinat potrivit actului normativ adoptat astăzi este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016, se va acorda 50% din creşterea rezultată începând cu luna august 2016 şi 100% începând cu luna decembrie 2017; Se elimină inechitățile salariale pentru aproximativ 280.000 de cadre didactice și personal auxiliar din învățământ.
 • Reglementarea acordării indemnizaţiei pentru învăţământul special (15% din salariul de bază), a gradaţiei de merit (25% din salariul de bază), a indemnizaţiei de diriginte (10% din salariul de bază), a cuantumului compensaţiilor tranzitorii pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, dacă acesta îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de lege;

IV. Introducerea unui sistem de premiere bazat pe condiții de reformă și criterii de performanță pentru personalul din sistemul de sănătate începând cu luna ianuarie 2017, şi pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna ianuarie 2018.  Astfel:

 • ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condițiile îndeplinirii condițiilor de reformă  şi a criteriilor de performanță;
 • condițiile de reformă și criteriile de performanţă se vor elabora de către Ministerul Sănătății şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului;
 • premiile anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile vor putea fi acordate numai după aprobarea condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță prin hotărâre a Guvernului;
 • remiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță;

Un alt element de noutate al OUG are în vedere înființarea registrului general de evidență al persoanelor plătite din fonduri publice, pentru a avea o evidență clară a angajaților din sistemul bugetar. Modul de aplicare va fi stabilit prin Hotărâre a Guvernului.

 

17 Comments

 1. Anastasia

  REVOLTATOR ! Dezinformare securista ! Nu poti sa ai GRADUL 1 in invatamantul preuniversitar in intervalul 1-6ani,abia daca reusesti sa dai definitivat si cel mult gradul 2 ! Sotii Iohannis cunosc foarte bine aceste lucruri ,de ce nu se implica sa-i spuna securistului de la Ministerul Muncii ,sa nu o faca pe PROSTUL ! In invatamantul preuniversitar ,nu poti aplica ce se intampla intr-un BIROU oarecare ,aici sunt etape bine stabilite , un consum nervos infernal sa parcurgi titularizare , definitivat , grad 2, grad 1 !Cel mai mare haos in grila inv. preuniversitar este la cei cu 6-10 ani ,prin cresterea salariului minim. Automat ar fi trebuit sa se adauge aceste cresteri ale salariului minim ,de la inceput si celor cu 6-10ani . Cat despre 2%si gradatia de merit , in continuare nu vor primi cei care muncesc cu adevarat ,pana cand nu o sa fie clar ce trebuie sa faci in plus pentru aceste sume mari fata de ceilalti colegi . Daca vor fi obtinute pe baza de SCALAMBAIELI,sau tot felul de dilpome ( cele mai multe false sau obtinute cu bani pe care foarte multi profesori buni muritori de foame ,nu au posibilitatea materiala.. ) si nu in primul rand pe munca la catedra , atunci rezultatele acestui 2%, ca la cersetori =0 .

  • Anca

   Ba se poate sa ai gradul 1 in primii 6 ani de vechime. Daca ai doctorat, se echivaleaza gradul 1. Deci…se poate!

   • Ghiță Anca

    Ce ,,se poate”?, stimată Anca? Câți profesori crezi tu că au doctorat, mai ales în primii 6 ani? Despre ce vorbim? Gândește-te mai bine la cei mulți, nu la cei prea puțini. Și dacă tu ești mulțumită, acei mulți…nu sunt!!!

    • Ovidiu

     Se poate si eu sunt dracu! Sunt profesor grad I cu 1-6 ani vechime cu doctorat echivalat. Si sunt multi ca mine… Ca sa nu mai spunem ca apar si o serie de doctori de carton in republica Moldova. Deci vor fi mai multi!

 2. MARIN VIORICA

  Profesorii invatamant primar cu studii de licenta unde se incadreaza?
  Exista diferenta intre invatatori cu studii medii si cei cu studii de licenta?

  Multumesc!

 3. Cristina

  Oare e corect să primești 10% pt dirigenție? Poate un prof tânăr se implică mai mult decât unul cu 25 ani experiență și gr. 1…. Și ia mai puțin pt ca el nu are salariu de baza atât de mare. Pentru aceleași atribuții unul ia 100lei iar altul 200…

 4. Ghiță Anca

  Din nou, suntem bătaia de joc a Statului!… E rușinos, domnilor guvernanți! Poate vi se pare prea mare ,,majorarea salarială” pt categoria asta numită ,,profesori în preuniversitar”..(?), dar de aici pornește totul, de la catedra de jos! Este incorectă și nesemnificativă această ordonanță! Vă rugăm să reveniți urgent asupra ei!!!!!

 5. SINDICALISTU

  Aceasta noua grila de salarizare este un pas inainte si multumesc FSLI pentru demonstratiile in strada,multumesc colegilor din tara veniti in Bucuresti pentru sustinere.Foarte mic numarul profesorilor bucuresteni din primar si preuniversitar la miting,mai mult personal auxiliar,rusine,altfel numai vaicareli individuale.Daca profesorii coplesiti de nevoi si storsi psihic profesional ,vorbesc de cei din Bucuresti,ieseau in masa la chemarea FSLI, presiunea era alta.In scoli ar trebui data mai multa atentie ,in afara de cooptarea unor noi membrii cotizanti,influentei pozitive a liderilor sindicali,capacitatii lor reale in a mobiliza cadrele didactice.Nu poti merge la miting cu 3 femei de serviciu,un fochist,2 contabile,biblotecara si 2 profesori de la o scoala cu 50 de cadre didactice ,toti membrii FSLI,aproape toti nemultumiti .Greu de inteles aceasta atitudine comoda fata de o actiune in favoarea domniilor sale,poate este sub demnitatea profesiei sa protestezi in strada,legal.Deci,mai usor cu admonestarile grele scrise comod in fata tastaturii,iar pentru unii: rugati-va sa nu vina vremea evaluarii reale a activitatii didactice prestate,noroc ca nu au cu cine sa ne inlocuiasca ,deocamdata.

 6. Simona

  Domnule Sindicalistu, această atitudine a cadrelor didactice este rezultatul tuturor măsurilor luate din anii 90 până acum. Ce am câștigat cu Pactul pentru Educație??? La ce ne folosesc drepturile aprobate dacă nu putem beneficia efectiv de ele (ex. tichetele de vacantă)???? Nu este atitudine comodă ci doar o lehamite, dezgust față de prostelile guvernanților care sacrifică, întotdeauna, învățământul. Care, la nivel declarativ, afirmă că învățământul reprezintă prioritate națională în timp ce faptic o ignoră umilind și denigrând cadrele didactice. Vis-a-vis de evaluarea reală vă asigur că nu au niciun interes să o facă în condițiile în care de ani de zile au fost promovați pe criterii politice sau de altă natură, nicidecum de competență. Cei care sunt cu adevărat competenți nu se tem de această evaluare reală. Menționez faptul că lucrez în învățământ din anul 1990. Ceea ce am afirmat este bazat pe faptele petrecute în decursul acestor ani.

 7. Gioarsă Dan

  De ce vorbiţi de tichete de vacanţă, de dobânzi, de măriri „fabuloase” etc.? Nimeni nu mai vorbeşte de neaplicarea a 3 (trei) legi, prin bunăvoinţa lui POC, împreună cu BĂSESCU. Vă place domnilor ? Aţi anulat prin nişte hotărâri semnate pe genunchi Legea nr, 221, Legea nr. 330 şi nr. 285. De ce domnule preşedinte al României ? Nu vă este ruşine când vă întâlniţi cu dascălii? Vă miraţi de ce nu aţi fost votat? Nu va-ţi gândit, domnule ex-prim ministru Boc, la munca dascălului ? Pe amândoi v-a durut „în cot ” de dascăli şi văd că încă vă mai doare. Fie ca bunul Dumnezeu să vă ofere în continuare o pensie de dascăl pentru a trăi. Dar ce vă interesează de PROŞTII din învăţământ? Nu vă trebuie oameni bine pregătiţi. Vreţi mulţi, dar proşti ce pot fi cumpăraţi cu o găleată sau un pui. De ce nu vrem să spunem adevărul?
  Am 43 de ani de catedră şi am ajuns să – mi fie ruşine de acestă nobilă muncă, Când spun ce salariu am părinţii rân în pumni şi mă compătimesc. 300 de lei sunt alocaţi lunar pentru medicamente. Cu ce pot să-mi ajut bătrâneţele, domnilor?
  Să vă fie ruşine domnilor guvernanţi !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. Vasi Angela

  Ce bine ca masurile de mariri salariale s-au aplicat de indata Presedintelui !…mda, pas cu pas, el si-a obtinut o ,,romanie a lucrului bine facut ,, apoi cand s-a vazut cu sacii in caruta, a uitat ca la baza are diploma de profesor si nu de politician !

 9. Ashy

  Romania lucrului bine facut……..pentru unii si mizerabil pentru altii. Desi toti tipa ca invatamantul este prioritate nationala..doar tipa dar nu fac nimic in sensul acesta. Si inca ceva noi profesorii cerem nu numai salarii de nun simt , mai cerem finanrarea corecta a invatamantului in favoarea elevilor a parintilor si a intregii societi. Ce este o societate fara educatie? Toti se caina ce tineretul este lipsit de efucatie ca sunt nepasatori si inerti…..dar ce exemplu le ofera statul ? Exemplul ca cei care invata sunt imbecili cu salarii mici xare abia reusesc sa isi plateasca facturile tot mai mari si aliniate la europa si ca cei care sunt smecheri fura de la stat sau cu ajutorul statului si care in majoritatea lor au facut scoala pe genunchi sau fac politica ,acestia traiesc foarte bine ,au privilegii pe care si le voteaza…….si tot asa . Rusine guvern de „tehnocrati” ,rusine domnule profesor Iohanis ca de aproape 2 ani diar observat….doar luati la cunostinta …dupa care mai faceti o excursie pe undeva. Ne dezamagiti foarte tare. Am crezut ca sunteti altceva pentru tara asta. Am luat teapa.

 10. Ovidiu

  Da’ are si un nr. ordonanta asta? O gasim undeva? E publicata in MO? Ma intreb si eu ca prostul deoarece de la 1 august sunt profesor grad I cu 1-6 ani vechime si de la 1 septembrie sunt prof. grad I cu 7 ani vechime. Cat va fi salariul meu atunci?

 11. lili

  Am citit un comentariu in care profesorii tineri fac mai multa treaba decat cei cu grade si cu vechime! Ei bine, stimati colegi, am gradul I, 23 de ani vechime, predau limba si literatura romana si muncesc cu pasiune: concursuri de profil, olimpiade, activitati in scoala, editez revista scolii etc. Am colegi debutanti care le pun 9 si 10 elevilor, dar ei fac orele pe banca afara sau, mai rau unii elevi stau pe terenul de sport, altii isi rup capetele in clasa. Si totul sub privirile „ingaduitoare” ale directorului! De aceea trebuie acordata marirea de 10 % debutantilor! Trebuie incurajate „metodele moderne” in procesul de invatamant! Norocul lor ca disciplinele pe care le predau nu vor trece printr-un filtru precum evaluarea. Pe langa salarizare, ar trebui luata in calcul si resursa umana din invatamant.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-9087197197606907", enable_page_level_ads: true });