SOCIAL

Indemnizaţie lunară de 1.700 de lei și un an de concediu pentru părinți

lei bani

Românii pot să ceară de-acum concediul şi indemnizaţia de acomodare. Însă, pentru a putea obţine indemnizaţia lunară, salariaţii au nevoie de o cerere şi de mai multe acte justificative.

Procedura efectivă de acordare a acestui drept a fost inclusă într-un act normativ publicat în Monitorul Oficial.

Românii care vor să adopte copii pot să ceară intrarea în concediul de acomodare şi plata unei indemnizaţii lunare. Noul tip de concediu este prevăzut de Legea nr. 57/2016, care a modificat Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.

Concediul de acomodare are, potrivit actului normativ, o durată de cel mult un an de zile şi este acordat la cerere. Pe durata acestuia, salariatul îndreptăţit (adoptatorul sau oricare dintre cei doi soţi ai familiei adoptatoare) primește şi o indemnizaţie lunară.
Plata indemnizaţiei lunare aferente concediului de acomodare este făcută în baza cererii persoanei îndreptăţite şi a unor documente justificative. Concret, aşa cum reiese din Legea nr. 57/2016, odată cu cererea, solicitantul trebuie să depună:

♦ certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;

♦ documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare;

♦ dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.

♦ copia actului de identitate al solicitantului;

♦ copia certificatului de naştere al copilului;

♦ actele doveditoare privind realizarea de venituri supuse impozitului pe venit.

Atât cererea, cât şi documentele justificative enumerate trebuie depuse şi înregistrate, în maximum zece zile lucrătoare de la data punerii în executare a hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei, la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul.

Cererea de acordare a indemnizației de acomodare este soluţionată în maximum trei zile lucrătoare de la data înregistrării, prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, şi este comunicată solicitantului în trei zile lucrătoare de la emitere.

În altă ordine de idei, nu doar salariaţii pot cere intrarea în concediul de acomodare, ci şi persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau activităţi agricole.

Indemnizaţia aferentă concediului de acomodare are un cuantum de 3,4 ISR. În prezent, Indicatorul Social de Referinţă (ISR) are o valoare de 500 de lei, astfel că indemnizaţia lunară este de 1.700 de lei.

De reţinut este că, indemnizaţia de acomodare poate fi acordată, la cerere, şi persoanelor care au copii încredinţaţi pentru adopţie la data de 12 august. În această situaţie, concediul şi indemnizaţia sunt acordate proporţional, „în funcţie de numărul zilelor calendaristice rămase de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind încredinţarea în vederea adopţiei şi până la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege pentru acordarea concediului de acomodare”.

Important! Angajatorii care refuză acordarea concediului de acomodare riscă să fie sancţionaţi de inspectorii de muncă cu o amendă cuprinsă între 1.000 şi 2.500 de lei, potrivit Legii nr. 57/2016. Totodată, angajatorii nu pot să dea afară salariaţii aflaţi în concediul de acomodare.

Loading...