Breaking News

Din 10 octombrie, românii pot cere bani de la stat pentru a-și renova casele

casa-bani

Românii care doresc să își schimbe sistemul de încălzire al locuinței, în așa fel încât să folosească energie regenerabilă, vor primi de la stat până la 8.000 de lei, conform unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial și prin care se reglementează programul „Casa Verde”.

Persoanele fizice pot aplica în cadrul Programului „Casa Verde Clasic”, începând cu data de 10 octombrie, în timp ce persoanele juridice pot depune dosare din 17 octombrie.

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) nr. 1817/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 747 din 26 septembrie 2016 și se aplică de la data apariției.

Prin „Casa Verde”, persoanele fizice sunt încurajate să folosească sisteme de încălzire a locuinței ce au la bază energia regenerabilă, indiferent că asta înseamnă instalarea unui nou sistem sau adaptarea sistemelor clasice.
Concret, persoanele fizice vor putea cere până la 3.000 de lei pentru a-și instala acasă panouri solare nepresurizate, până la 6.000 de lei pentru a-și instala panouri solare presurizate sau până la 8.000 de lei pentru instalarea unor pompe de căldură (exclusiv pompele de căldură aer-aer).

Așadar, vor fi eligibile pentru finanțare cheltuielile de achiziție a sistemelor de încălzire ce folosesc energie regenerabilă și cele cu montajul și punerea în funcțiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, în măsura în care vor fi făcute doar după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

Condițiile necesare pentru participarea în program:

Persoanele fizice vor putea să se înscrie în programul „Casa Verde” dacă au, înainte de toate, domiciliul în România. Totodată, acestea vor trebui să fie proprietari sau coproprietari ai terenului și ai casei pentru care se va instala sistemul de încălzire nepoluant, iar imobilele să nu facă obiectul unui litigiu în instanță, unei revendicări legale ori unei proceduri de expropriere pentru utilitate publică.

Alte condiții vor fi ca solicitanții să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, să nu fi fost condamnați în trecut pentru infracțiuni contra mediului și să nu fi primit, în sesiunile din anii anteriori ale programului, pentru aceeași casă, finanțare pentru sistemul de încălzire.

În ceea ce privește dosarul de finanțare ce va trebui depus la agenția teritorială pentru protecția mediului, actul normativ prevede necesitatea următoarelor documente:
∇ cererea de finanțare nerambursabilă, tehnoredactată și semnată (original);

∇ o declarație pe propria răspundere a solicitantului (în original);

∇ actul de identitate al solicitantului (copie);

∇ extrasul de carte funciară pentru informare (emis de maximum 30 de zile) ce atestă dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra terenului și casei unde se implementează sistemul de încălzire, pentru cei care dețin individual un imobil (original);

∇ documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situația în care adresa de implementare din cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte funciară (original);

∇ copia cărții funciare și extrasul de carte funciară individuală; pentru proprietățile comune, pot fi trecute pe aceeași carte funciară cel mult două unități individuale care să formeze un întreg;

∇ pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanțare, precum și persoana solicitantă (original);

∇ certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului (original) de organele competente teritorial;

∇ în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare, se va depune și certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului (original), eliberat de către organele competente din zona implementării proiectului;

∇ certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor (original);

∇ certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne (original sau copie legalizată);

∇ o adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont.

Termen depunere dosare: 10 – 24 Octombrie. Informații suplimentare aveți pe AFM.ro.

Dosarul de înscriere va trebui depus, într-un singur exemplar, la agenția județeană pentru protecția mediului din zona domiciliului solicitantului.

〈Cerere de finanțare nerambursabilă〉

〈Declarație pe propria răspundere〉

〈Ghidul de finanțare〉

 

Persoanele fizice care vor fi acceptate în program vor trebui să se prezinte la agențiile județene pentru protecția mediului pentru a semna contractul de finanțare nerambursabilă.

Contractul va avea o valabilitate de 12 luni de la data semnării, în timp ce proiectul de schimbare a sistemului de încălzire va trebui finalizat în zece luni de la semnare.

Loading...