pensie

Cum se calculează și cât costă cinci ani de vechime în muncă

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, prin care se prelungeşte termenul până la care persoanele care doresc să îşi întregească stagiul de cotizare în sistemul public de pensii pot încheia un contract de asigurare socială.

„Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2018”, conform legii promulgate.

Persoanele interesate să-şi întregească stagiul de cotizare au posibilitatea, până la 31 decembrie 2018, să cumpere efectiv vechime de la casa de pensii, însă în anumite condiţii. Această posibilitate se asigură în baza Legii nr.186/2016.

Articolul 2, punctul 1 va avea următorul conţinut: „Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, până la data de 31 decembrie 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege„.

Până acum articolul prevedea ca termen limită de încheiere a contractului data de 31 decembrie 2017.

Articolul 6, punctul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 6. – (1) Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2018.”

La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 21 , cu următorul cuprins: „21 . La alineatul (1) al articolului 2 din anexă, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

h) anul 2018, luna/lunile ………, venit asigurat ……….. lei».”

La articolul unic punctul 3, alineatul (5) al articolului 2 al anexei se modifică şi va avea următorul cuprins: „(5) Plata contribuţiei se efectuează: a) integral, într-o singură tranşă – până la data de 31 decembrie 2018;

b) în tranşe lunare – până la data de 31 decembrie 2018.”

La articolul unic punctul 4, alineatul (3) al articolului 5 al anexei se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2018, cu menţinerea efectelor dobândite în temeiul acestuia.”

Pentru cinci ani de vechime, cei interesați ar trebui să plătească aproximativ 15.500 de lei. 

Perioada pentru care se poate încheia asigurarea în sistemul public de pensii, în baza acestui act normativ, este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului. În intervalul de cinci ani anteriori încheierii contractului de asigurare socială poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, situate în acest interval.

Poate să plătească retroactiv contribuția la pensii orice persoană care încă nu a ieșit la pensie și are perioade anterioare neasigurate în niciun sistem de pensii (sistemul public sau un sistem neintegrat acestuia), în limita a 5 ani anteriori datei încheierii contractului de asigurare. Perioadele anterioare neasigurate nu pot fi perioade în care persoana interesată era obligată să fie asigurată în sistemul public de pensii.

Pentru ce tipuri de pensii se va lua în calcul plata retroactivă a contribuției: perioadele pentru care se fac plăți retroactive sunt utilizate la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate, a pensiei anticipate parțiale și a pensiei de invaliditate. Plata retroactivă a contribuției permite completarea stagiului de cotizare pentru obținerea acestor tipuri de pensii în sistemul public.

Cât timp au la dispoziție pentru a plăti retroactiv contribuția la pensii: cei interesați să achite retroactiv contribuția la pensii au la dispoziție 6 luni atât pentru a încheia contractul de asigurare cu Casa județeană, cât și pentru a achita suma stabilită.

Plata retroactivă a contribuției la pensii va putea fi făcută fie într-o singură tranșă, fie în mai multe tranșe lunare. 

2 Comments

  1. LUTE

    ROMANI FITI PE FAZA CA SATRA PENALILOR psd-alde NE MINT PT.K SANT INCOPETENTI , BORFASI SI ORDINARI ,TOT ASA PRIN MINCIUNA SI SANTAJ AU AJUNS LA BUTOANE SA NE CONDUCA DUPA PLACUL LOR ,DAR SA VEDEM PANA CAND !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *