Breaking News

Corpul de control al premierului critică inactivitatea comitetului din domeniul tutunului

Corpul de control al premierului

Corpul de control al premierului critică, conform unei note de informare, lipsa activităţii Comitetului interministerial pentru controlul consumului de tutun, arătând că a influenţat în mod negativ procesul de transpunere a Directivei 2014/40/UE.

 

„Faptul că în perioada octombrie 2015-ianuarie 2016 Comitetul Director s-a întrunit numai de trei ori, că nu a luat nicio decizie, a influenţat în mod negativ procesul de elaborare şi definitivare a proiectului Legii privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi produselor conexe, prin care urmează să fie transpuse în legislaţia internă prevederile Directivei 2014/40/UE şi poate avea drept consecinţă depăşirea termenului la care România trebuie să adopte reglementările interne necesare pentrui conformarea cu dispoziţiile acestei Directive’”, se arată într-o notă a Corpului de control al primului ministru.

Conform documentului, Corpul de control al premierului propune şi modificarea Hotărârii Guvernului de înfiinţare a acestui comitet interministerial pentru a obliga membrii să depună, suplimentar declaraţiilor de interese la instituţiile pentru care le reprezintă, declaraţii de interese în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul comitetului.

Astfel, membrii comitetului ar urma să declare, pe proprie răspundere, dacă ei, familia, rudele de gradul I sau persoanele aflate în întreţinere, au interese în domeniul tutunului, legături cu societăţi din ţară producătoare, importatoare sau distribuitoare a produselor de tutun ori cu reprezentanţe în România a societăţilor din domeniu care ar putea genera potenţiale conflicte de interese.

Nota Corpului de control a fost trimisă la Ministerul Sănătăţii, minister care deţine şefia comitetului interministerial, pentru a lua măsuri.

Loading...