SOCIAL

Copiii cu handicap vor primi, lunar, de la Primărie, un ajutor de 1.000 de lei

bani lei bancnote (2)

Primăria Capitalei vrea să acorde, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, un ajutor financiar în valoare de 1.000 de lei pentru copiii cu handicap, cu condiţia ca cel puţin unul dintre părinţi să aibă domiciliul în Bucureşti, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

„Statul, prin autoritățile administrației publice locale, își asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistență socială și serviciile sociale, măsuri ce vizează dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate prin crearea de oportunități egale și, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistență socială și servicii sociale adecvate. Conform datelor statistice furnizate de către Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, în trimestrul I al anului 2017 erau înregistrați un număr total de copii cu handicap de 4666, din care: 3229 copii cu handicap grav, 914 copii cu handicap accentuat, 486 copii cu handicap mediu și 37 copii cu handicap ușor. Dată fiind această situație, părinții trebuie sprijiniți de către stat în îngrijirea, creșterea și dezvoltarea armonioasă a copilului cu handicap, în cadrul familiei. Ajutorul va consta în acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 1000 lei/lunar, în condițiile în care cel puțin un părinte al copilului cu handicap figurează cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a municipiului București”, se precizează în expunerea de motive a proiectului.

Actele necesare pentru obținerea ajutorului sunt:

 • cerere tip de solicitare a acestui drept;
 • certificat de naștere copil, copie și original (pentru copiii până în 14 ani);
 • actul de identitate al reprezentantului legal, copie și original;
 • actul de identitate al celuilalt părinte, copie și original. Dacă acesta este decedat – copie de pe certificatul de deces, iar dacă este divorțat – copie după hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă;
 • certificat căsătorie sau hotărâre divorț – părinți (copie);
 • buletinul de identitate al copilului, copie și original (pentru copiii peste 14 ani);
 • certificatul de încadrare în grad de handicap, copie și original,
 • extras de cont pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar;
 • decizie tutore și act de identitate tutore (copie și original) – unde e cazul;
 • hotărâre plasament și act identitate asistent maternal (copie și original) – unde e cazul;
 • dosar cu șina.

Condiții de acordare:

 • Se acordă pentru copiii în vârstă de până la 18 ani;
 • Cel puțin un părinte are domiciliul stabil pe raza municipiului București;
 • S-a depus dosar cu toate actele doveditoare menționate anterior;
 • La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original.
 • Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local;
 • Stimulentul se acordă doar prin virament bancar.

Mai multe detalii aveți AICI.

Consilierii generali au aprobat, în şedinţa din 18 mai, proiectul de hotărâre prin care Primăria Capitalei va acorda, prin Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucureşti, un stimulent de 1.500 de lei net fiecărei familii de tinerii care se căsătoresc, cu condiţia ca cel puţin unul dintre soţi să fie la prima căsătorie şi cel puţin unul dintre ei să aibă domiciliul sau reşedinţa în Bucureşti.

De asemenea, în 8 iunie, a fost aprobat şi proiectul de hotărâre care prevede acordarea unui stimulent financiar în valoare de 2.500 de lei pentru copiii nou-născuţi, cu condiţia ca unul dintre părinţi, cel puţin, să aibă domiciliul sau reşedinţa în Bucureşti, iar copilul să se fi născut într-una dintre maternităţile din Capitală.

Loading...